Officium365 - program online do obsługi kancelarii
NOWI KLIENCI! Sprawdź bezpłatnie oprogramowanie Officium365. Wypróbuj przez 90 dni za darmo!

Funkcje Officium365

Szereg funkcji bez ograniczeń w cenie subskrypcji!

Zadania


 • szybkie dodawanie nowych i edytowanie istniejących zadań
 • przydzielanie użytkowników do realizacji zadań
 • lista wszystkich zadań z podziałem na stan relizacji
 • zadania oczekujące na realizację
 • przejrzyste notyfikacje o terminach zadań
 • pełna historia realizacji i edycji zadań
 • archiwum zakończonych zadań

Sprawy


 • proste i szybkie wprowadzenie nowej sprawy
 • lista wszystkich spraw z podziałem na rodzaje i etapy
 • łatwe wyszukiwanie i sortowanie wyników
 • lista zadań powiązanych ze sprawą, szybkie dodanie zadania
 • przypisywanie notatek i załączników do sprawy
 • lista sygnatur w organach dla danej sprawy
 • pełna historia zmian w sprawie

Baza podmiotów


 • lista wszystkich klientów, organów i innych podmiotów
 • powiązania podmiotów z danymi sprawami lub zadaniami
 • pobieranie danych z GUS po NIP/KRS
 • ustalanie klientów VIP i limitu czasu dla nich
 • osobna baza kontaktów dla powiadomień SMS

Kalendarz


 • trzy kalendarze: osobisty, publiczny oraz rozpraw
 • wybór widoku: miesiąć, dzień, tydzień oraz lista wydarzeń
 • wizualne oznaczenie poszczególnych spotkań
 • powiadamianie przez email oraz SMS o spotkaniach
 • automatyczne uzupełnianie tytułów rozpraw

Poczta przychodząca


 • lista wszystkich dokumentów
 • przejrzysty i wygodny podgląd pliku
 • łatwa organizacja pracy przy pomocy folderów
 • przesyłanie własnych plików metodą chwyć i upuść
 • szybkie tworzenie zadań z plikami
 • przypisywanie/dekretacja dokumentów dla użytkowników

Raportowanie


 • generowanie raportów - pracownicy
 • generowanie raportów - kontrahenci
 • podliczanie czasu pracy pracowników
 • raporty o wykonanych zadaniach w danej sprawie
 • osobne raporty dla pracodawcy oraz klientów
 • możliwość własnej personalizacji raportów

Pliki w aplikacji


 • lista wszystkich plików
 • podział listy na pliki z zadań, spraw oraz poczty
 • szybkie i wygodne sortowanie oraz wyszukiwanie
 • intuicyjne przechodzenie do danej sprawy lub zadania
 • możliwość zapisywania plików na własnym komputerze

Ustawienia i logi


 • personalizacja własnego konta i wyglądu aplikacji
 • zarządzanie kontami dostępu użytkowników
 • podgląd najważniejszych zdarzeń wykonanych w aplikacji
 • przydzielanie użytkowników do obsługi zadań
 • historia wysłanych wiadomości email i SMS

Skrzynka pocztowa


 • konfigurowanie i podpinanie kont zewnętrznych
 • odczytywanie wiadomości w skrzynce pocztowej
 • zarządzanie folderami na serwerze
 • wysyłanie nowych oraz odpowiadanie na wiadomości
 • pobieranie oraz dodawanie załączników
 • szybkie tworzenie zadań z odebraną wiadomością

Inne


 • własne szablony
 • tworzenie grup użytkowników
 • informacje o licencji
 • bieżące wykorzystanie dysku
 • nadawanie uprawnień użytkownikowi
 • panel skrotów oraz linków